Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En gemensam utveckling av Hjälmaren över gränserna

Konferensens deltagare på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Konferensens deltagare på Munktellmuseet i Eskilstuna. Fotograf: Länsstyrelsen.

Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län bjöd tillsammans in till en konferens om Hjälmarens fortsatta utveckling den 31 mars i Eskilstuna. Hjälmaren delas av fem kommuner, tre regioner och tre länsstyrelser, så samverkan är avgörande för områdets framtida utveckling.

De kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren har tillsammans tagit fram en strategi som beskriver den gemensamma viljan för bland annat landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Strategin är nu färdig och antagen av samtliga kommuner.

Under hösten 2022 har berörda organisationer på tjänstepersonnivå formulerat ett förslag på hur samordning över läns- och kommungränser kan ske för att säkra Hjälmarens långsiktiga utveckling. Förslaget är att bilda en ideell förening och anställa en samordnare som driver gemensamma tillfälliga projekt. Organisationerna bidrar med arbetstid i arbetsgrupperna. Verksamheten finansieras enligt förslaget av kommunerna och genom att söka projektmedel. Under konferensen var det dags att presentera och tillsammans diskutera förslaget på hur en samordnad utveckling kan ske.

- Hjälmarebygden med unik natur, många sevärdheter och såväl yrkesfiskare som fritidsbåtar är en resurs som kan utvecklas och förvaltas bättre genom samarbete mellan berörda fem kommuner, tre regioner och tre länsstyrelser. Jag glad att vi nu har gemensamma planer för arbetet framåt, sa Beatrice Ask, Landshövding i Södermanlands län, när hon inledde konferensen i Eskilstuna.

Förutsättningar kring Hjälmaren

Sjön skapar vissa förutsättningar för näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och friluftsliv i samtliga kommuner och regioner som ligger runt sjön och utgör även en indirekt resurs för besöksnäringen, både för upplevelser kopplade direkt till sjön och att området kring Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för besökare tack vare sjön.

Den potential och möjligheter, men även utmaningar, som Hjälmaren har är desamma över hela sjön oavsett administrativ gräns. Det finns även samband och ömsesidiga beroenden mellan samtliga delar i sjön: från natur- och vattenvård, vattenförvaltning, friluftsliv, maritima näringar, rekreationsaktiviteter och jordbruk till ekologisk och kemisk status, biologisk mångfald, resiliens mot översvämningar och så vidare. Detta innebär att Hjälmaren består av oerhört komplexa relationer som är svåra att hantera för enskilda organisationer eller på enskilda organisatoriska nivåer.

För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga frågeställningar och för att kunna bedriva ett effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda offentliga organisationer samlas under en gemensam vision och tillsammans arbetar framåt både operativt och strategiskt.

Nästa steg i samarbetet är att enas om hur samordningsfunktionen ska organiseras, besluta om finansiering och börja verksamhetsplaneringen. Planen är att arbetet ska kunna komma igång under 2024.

Karta över Hjälmaren med omgivande kommuner och län.

Karta över Hjälmaren med omgivande kommuner och län.

Kontakt

Jenny Askenfelt

Handläggare Landsbygdsutveckling

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss