Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny metod för vattenvårdsplanering på hästgård

Två hästar i en hage

Driver du hästgård och vill ta ett helhetsgrepp om miljön? Nu finns en ny specifik metod för hästhållare och deras rådgivare som minskar risken för att näringsämnen läcker ut i sjöar, vattendrag och hav.

En vattenvårdsplan på gårdsnivå tar ett helhetsgrepp på flödet av fosfor inom en enskild gård, genom att identifiera och beskriva var det finns stor risk att näringsämnen läcker ut i vattendrag, sjöar och hav. Men hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar.

- Hästgårdar har ofta en typisk gårdsbild med mindre rasthagar, förklarar Mia Sklenar, projektledare på Länsstyrelsen i Södermanland.

Till exempel blir rasthagar och vinterhagar lätt upptrampade och leriga under stora delar av året. Näringen i spillningen följer sedan med regn- och smältvatten och kan bidra till övergödning om den hamnar i vattendrag eller sjöar. Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk för detta så kallade näringsläckage och föreslår konkreta åtgärder för att få bukt med problemen.

Den metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar som nu har tagits fram inom EU-projektet vänder sig främst till rådgivare, som tillsammans med hästhållaren gör en översyn av gården och riskerna för näringsläckage.

Målet är bland annat att hästhållare ska få bättre kunskap om hur deras gårdar och verksamhet påverkar vattenmiljön. Men framför allt handlar det om att kunna identifiera och prioritera bland lämpliga åtgärder. Det kan till exempel handla om att förbättra dräneringen, flytta utfodringsplatser eller att se till att ha en skyddszon av växlighet mellan hage och vattendrag.

- Många åtgärder går det sedan att söka bidrag för. En vattenvårdsplan är en bra grund för en LOVA-ansökan, säger Mia Sklenar.

Metoden bygger på ett antal pilotprojekt där hästgårdar och ridskolor fått stöd med vattenvårdsplanering inom ramen för projektet. Utvärderingar och erfarenheter från de konsulter och hästhållare som deltagit i projektet har gett värdefulla insikter, förklarar Mia Sklenar.

- Bland annat har vi sett hur viktigt det är att redan från början ha en plan för underhåll av åtgärderna. Det räcker inte att mocka hagarna en gång, det måste göras kontinuerligt. Och diken och dräneringssystem måste underhållas.

Metoden har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro och Västmanland Parallellt med det har metoder för vattenvårdsplanering på lantbruksgårdar och i avrinningsområden tagits fram.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss