Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa hos vild fågel har konstaterats i Södermanlands län

Bild på fyra höns utomhus

Ett fall av högpatogen fågelinfluensa har konstaterats hos en duvhök i Nyköpings kommun. Duvhöken påträffades död i slutet av december. Det här är ett av många fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar som rapporterats in i Sverige den senaste tiden. Med stor sannolikhet finns smittan bland vilda fåglar i andra delar av länet också.

För att minska risken för smittspridning från vilda fåglar till tamfåglar, införde Jordbruksverket ett så kallat högriskområde för fågelinfluensa i november 2022. Södermanlands län och stora delar av södra Sverige ingår i området. Det här innebär restriktioner för dig som håller fåglar i länet, bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Det finns flera andra restriktioner och också undantag för vissa typer av fåglar. Vi uppmanar alla som håller fjäderfän att bekanta sig med restriktionerna på Jordbruksverkets webbsida och följa dem, så minskar vi risken för smittspridning till våra tamfåglar.

Restriktionerna kan förväntas gälla under hela vinterhalvåret och in på våren 2023. Förra säsongen hävdes de den 29 april.

Allmänna tips för smittskydd

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Se även Jordbruksverkets information om aktuellt läge och vad restriktionerna innebär. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss