Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Investeringar i biogasproduktion ökar försörjningstryggheten

Bild visar Biogasanläggning Skellefteå

Bild visar Biogasanläggning Skellefteå och är inte direkt relaterad till nyheten.

Biogasproduktion är det område som blivit beviljat mest stöd från Klimatklivet i Södermanlands län under 2022. Strax över 70% av beviljat stödbelopp i länet kommer gå till biogasproduktion. Det stärker många lantbrukares självförsörjning av el och drivmedel och bidrar till försörjningstryggheten och elproduktionen i Södermanland.

I Södermanlands län inkom åtta ansökningar om biogasproduktion under 2022. De flesta innefattar även elproduktion från biogas. Hittills har hälften av ansökningarna beviljats stöd, där stödbeloppet sammanlagt är cirka 82 600 000 kr. Den biogas som produceras i projekten kommer användas till elproduktion, drivmedel, värme och gödsel.

Sedan 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar i hela landet som kommer att öka den nationella biogasproduktionen med 1,9 TWh. Biogasinvesteringarna förväntas minska utsläppen av växthusgaser med 470 000 ton CO2 per år. Det motsvarar utsläppen från inrikes flyg innan pandemin.

Biogas-el och effektivisering tryggar lokal energiproduktion

Sjukälla gård i Nyköpings kommun är ett av företagen som fått stöd från Klimatklivet. De har fått investeringsstöd för att producera egen el och värme med biogas från gårdens gödsel som rötas. Åtgärden ger ökad kontroll över energiförsörjningen och biogasanläggningen beräknas vara i drift i slutet av 2025.

- Produktionen av el från biogas kommer att öka vår självförsörjningsgrad. Med anläggningen blir vi självförsörjande på energi och minskar behovet av inköp av gödningsmedel och diesel. Större delen av gasen kan vi dessutom sälja och på så sätt bidra till omställningen i länet. Vi har ett kretsloppstänk på gården och kan vi bidra till omställning vill vi göra det, säger Albin Johansson, Sjukälla gård.

Sjukälla gård har genomfört flera förändringar för att minska sin klimatpåverkan och för att bli självförsörjande. Bland annat har de installerat solceller och elproduktionen från biogasen kommer bidra till ett helt fristående energisystem.

- Klimatklivet är en bra möjlighet för våra lantbrukare och andra aktörer i länet för att göra den här typen av investeringar. Biogasproduktion är kostsamt och det kan ta många år innan investeringen blir lönsam. Med hjälp av stödet kan vi öka omställningstakten i länet och nå våra klimatmål. I dessa tider är det även viktigt att se över försörjningstryggheten och öka energiproduktionen i Södermanland, säger Linda Sundregård, handläggare av Klimatklivet på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil. Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar som förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh, vilket motsvarar runt 80 procent av dagens produktion på 2,3 TWh.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 31,5 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Kontakt

Linda Sundregård

Miljöövervakningssamordnare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss