Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konsekvensutredning gällande förslag om lokal trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning utmed enskild väg 13951.2, Valla Katrineholms kommun

Den regeländring som är aktuell är Länsstyrelsen i Södermanlands län förslag till lokal trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning till 30 km/tim utmed enskild väg 13951.2, Valla, Katrineholms kommun

 Konsekvensutredning med förslag till trafikföreskrift Pdf, 274.9 kB.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 7 februari 2023. Uppge diarienummer 258-6808-2022 på yttrandet. Yttrandet ska vara skriftligt. Yttranden kan skickas med e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se eller skickas via post till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping