Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Duvpest konstaterad i Södermanlands län

Duva

Statens veterinärmedicinska anstalt har den 1 december konstaterat duvpest hos en död duva i Vingåkers kommun. Viruset kan smitta andra fågelarter och hos hönsfåglar ge upphov till den allvarliga smittan newcastlesjuka. Alla som håller fågel i länet uppmanas att vara extra uppmärksamma.

Under hösten har viruset konstaterats hos duva också på flera andra håll i landet, till exempel på Gotland och i Småland. Symptom hos duvor är rörelsesvårigheter och vridning av halsen, törst och diarré. Ofta hittar man drabbade duvor döda utan sjukdomstecken.

Varken duvpest eller newcastlesjuka smittar människor förutom i undantagsfall med tät kontakt och kan då ge ögoninflammation. Symptomen hos hönsfåglar kan se olika ut. Ofta märker man bara en minskning i äggproduktion och ökad förekomst av ägg utan skal. I de fall djuren visar ytterligare symtom på sjukdom ses problem med andning och/eller hosta, ibland även diarré. Man kan också se förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

Om en gård drabbas av newcastlesjuka så måste, precis som vid fågelinfluensa, alla fåglar avlivas och äggen destrueras. I början på november konstaterades ett utbrott i Östergötland i en besättning med 14 000 värphöns.

Var uppmärksam och rapportera in

Alla som håller fågel i länet uppmanas att vara extra uppmärksamma på sjukdomstecken i besättningen och kontakta veterinär om sådana uppstår. Det är viktigt att minska direkt och indirekt kontakt mellan de egna fåglarna och vilda fåglar och att följa de restriktioner som gäller i länet på grund av risken för fågelinfluensa. Dessa restriktioner minskar också risken för newcastlesjuka i besättningen.

Allmänheten kan rapportera in döda eller sjuka vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Marie Nykvist

Länsveterinär, Länsstyrelsen i Södermanland

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss