Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya restriktioner för att minska risken för fågelinfluensa

Höns

Vi har nu kommit in i en kritisk tid för spridningen av fågelinfluensa. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt följer utvecklingen och den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att från och med 16 november upprätta ett så kallat högriskområde för fågelinfluensa, där Södermanland ingår.

Syftet med beslutet är att med hjälp av införda restriktioner minska risken för smittspridning av fågelinfluensa från vilda fåglar till fjäderfän och andra fåglar som hålls i fångenskap.

Södermanlands län ingår i högriskområdet och det innebär alltså restriktioner för dig som håller fåglar i länet, bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Det finns flera andra restriktioner och också undantag för vissa typer av fåglar. Vi uppmanar alla som håller fjäderfän att bekanta sig med restriktionerna på Jordbruksverkets webbsida och följa dem, så minskar vi risken för smittspridning till våra tamfåglar.

Restriktionerna kan förväntas gälla under hela vinterhalvåret och in på våren 2023. Förra säsongen hävdes de den 29 april.

Allmänna tips för smittskydd

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Se vidare Jordbruksverkets webbplats för att läsa mer om aktuellt läge och vad restriktionerna innebär:

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marie Nykvist

Länsveterinär, Länsstyrelsen i Södermanland

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss