Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risken för fågelinfluensa och newcastlesjuka hos fjäderfä ökar

Höns

Fågelinfluensasituationen är allvarlig i Sverige och Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott hos tamfågel ökar. I vårt grannlän Östergötland har en fjäderfäbesättning drabbats av den allvarliga och mycket smittsamma newcastlesjukan som också kan spridas med vilda fåglar. Vi uppmanar alla som håller fjäderfän att vara uppmärksamma och vidta smittskyddsåtgärder i förebyggande syfte.

Fågelinfluensa

Fågelinfluensasäsongen 2021–2022 (1 oktober 2021-30 september 2022) har varit den hittills allvarligaste fågelinfluensasäsongen i Europa och totalt 47,7 miljoner fåglar har avlivats på drabbade anläggningar. Till skillnad mot tidigare år, har det i år i Sverige varit en stor smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar också under sommaren. I vanliga fall är smittspridningen låg under sommaren.

I områden där det är ökad risk för att fåglar ska drabbas av fågelinfluensa upprättar Jordbruksverket högriskområden. Just nu finns inga aktuella beslut om högriskområden med restriktioner i Sverige. Det betyder att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap får gå utomhus. Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

I flera länder i Europa noteras nu dessvärre en ökad smittspridning och det finns tecken på att riskerna kan öka även i Sverige. Då kan det åter bli aktuellt att upprätta högriskområden, vilket innebär restriktioner för dig som håller fjäderfä. Vissa fågelinfluensavirus kan ge sjukdom hos människa, men risken att de fågelinfluensavirus som har förekommit i Europa under de senaste åren smittar människor bedöms generellt vara låg.

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän. Sjukdomen smittar inte människor förutom i undantagsfall med tät kontakt och kan då ge ögoninflammation. Symptomen kan se olika ut beroende på bland annat virusstam, fåglarnas art, ålder och motståndskraft. Ofta märker man bara en minskning i äggproduktion och ökad förekomst av ägg utan skal. I de fall djuren visar ytterligare symtom på sjukdom ses problem med andning och/eller hosta, ibland även diarré. Man kan också se förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

Om en gård drabbas måste, precis som vid fågelinfluensa, alla fåglar avlivas och äggen destrueras. I början på november 2022 konstaterades ett utbrott i Östergötland i en besättning med 14 000 värphöns. I oktober 2022 konstaterades så kallad duvpest hos duva både på Gotland och i Småland. Viruset kan ge upphov till newcastlesjuka om det smittar tamfågel, eftersom det är samma virus (paramyxovirus typ 1).

Var uppmärksam

Både fågelinfluensa och newcastlesjuka är alltså högaktuella nu och kan spridas med vilda fåglar. Vi uppmanar därför alla som håller fjäderfä att vara extra uppmärksamma på sjukdomstecken hos fåglarna och snabbt tillkalla veterinär. Det finns också mycket man kan och bör göra för att förhindra smitta i sin besättning.

Läs Jordbruksverkets råd på länken under "Relaterad information" om hur du skyddar dina fåglar mot fågelinfluensa. Samma råd gäller också för newcastlesjuka.

Kontakt

Marie Nykvist

Länsveterinär, Länsstyrelsen i Södermanland

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss