Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag som biträdande notarius publicus i Strängnäs kommun till ansökan ledigt

Länsstyrelsen i Södermanlands län kungör uppdraget som biträdande notarius publicus i Strängnäs kommun till ansökan ledigt

Till ansökan ska fogas meritförteckning och handlingar som i övrigt styrker vederbörandes behörighet till uppdraget enligt 3 § förordningen (1982:327) om notarius publicus.

Ansökan ska ha kommit in senast den 3 oktober 2022 till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping

eller via e-post till:
sodermanland@lansstyrelsen.se.

Ange dnr 214-6515-2022

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping