Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälmarens lövskogar är värda att bevara

Landshövdingarna för Örebro, Södermanland och Västmanland skriver under den nya strategin för Hjälmarens lövskogar.

Landshövdingarna för Örebro, Södermanland och Västmanland skriver under den nya strategin för Hjälmarens lövskogar.

Hjälmarelandskapet är unikt genom de många lövträden som präglar både skogar och kulturmarker. Markägare, myndigheter och kommuner kring sjön har därför enats om en strategi för att värna lövskogarna för framtiden.

Den höga andelen lövträd kring Hjälmaren är bland annat en effekt av den stora sjösänkningen på 1800-talet. På stora delar av landvinningen har det vuxit upp lövskog. Men det är också en effekt av ett gynnsamt klimat och närhet till gårdsmiljöer. En stor andel av skogarna är idag mogna för avverkning och det är därför viktigt att markerna föryngras med lövträd.

I Södermanland, genom kommunerna Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker, finns de mest utpräglade Hjälmarelövskogarna utmed den norra Hjälmarsidan - från Hedlandet och vidare förbi Hjälmarekanal - samt på Tåkenön och in vid Öljaren.

- Länets tre kommuner kring Hjälmaren har varit med sedan strategin initialt antogs, vilket är väldigt glädjande. Strategin är att genom samarbete och information få så många markägare som möjligt att vilja fortsätta bruka skogarna på ett sätt som både ger inkomster och bevarar den unika miljön, säger Södermanlands landshövding Beatrice Ask.

Områdets värden består till stor del av den sammanhängande arealen lövskog, som är viktig för överlevnaden av djur- och växtarter, men också för rekreation och upplevelser. Det finns flera naturreservat kring Hjälmaren.

- Vi i kommunerna har i årtionden satsat på att göra landskapet tillgängligt för invånare och besökare genom till exempel cykelleder. Vi är också glada att det finns flera privata markägare som gjort det möjligt för fler att få ta del av de unika skogarna. Den nya strategin tydliggör roller och mål och är ett långsiktigt ställningstagande om en gemensam viljeinriktning, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Myndigheter och kommuner påbörjade ett samarbete som blev en första strategi 2013. Det har inneburit informationssatsningar, utbildningar, underlagsmaterial, att visa på positiva exempel och fältdemonstrationer. Den nu reviderade strategin är grunden för att fortsätta det arbetet. Målet är att bevara de unika lövskogarna kring Hjälmaren för framtida generationer.

Kontakt

Markus Forsberg

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss