Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunal satsning på ”Naturnära jobb” i Katrineholm

Person som jobbar med en röjsåg för att bekämpa den invasiva arten kanadensiskt gullris

Sommarjobbare i Katrineholms kommun hjälper till att bekämpa den invasiva växten kanadensiskt gullris. Fotograf: Josefin Karlsson, Katrineholms kommun.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har genom ett regeringsuppdrag givit länets kommuner möjlighet att ansöka om medel för att starta arbetslag för naturnära uppgifter. Katrineholms kommun har sökt och beviljats medel för att starta arbetslag för unga.

Katrineholm med för tredje gången

Genom regeringsuppdraget ”Naturnära jobb” har kommunerna haft möjlighet att ansöka om medel från länsstyrelsen för att starta arbetslag för olika naturnära uppgifter. De kommunala satsningarna är ett komplement till de redan etablerade arbetslag som leds av Skogsstyrelsen. Den kommunala satsningen i Katrineholm görs för tredje gången.

– Att Katrineholm nu söker och får beviljat medel för tredje gången visar att kommunen verkligen ser nyttan med satsningen och vill utveckla arbetet ytterligare, säger Janni Servin, samordnare för Naturnära jobb på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Satsningen ska både lyfta individerna, förbereda dem inför arbetslivet och bidra till att viktiga samhällsuppgifter blir gjorda. Katrineholm satsar stort liksom tidigare år och har fått beviljat drygt 850 000 kronor.

– Det är jätteroligt att vi kan anställa arbetshandledare och arbetslag med ungdomar/unga vuxna. Fler får arbetslivserfarenhet och en introduktion till naturnära jobb. Genom bidraget kan vi bättre bekämpa invasiva växter, arbeta med tätortsnära betesmarker och hålla fint i våra friluftsområden. Det skapar en ökad biologisk mångfald och stärker de enskilda individerna. Bland annat är det här en viktig del i vårt arbete för att uppnå Agenda 2030 och göra världen bättre - på flera sätt, säger Linda Aldebert, miljöstrateg/kommunekolog och kontaktperson för satsningen i Katrineholms kommun.

Särskilt fokus på unga deltagare

De medel som Katrineholms kommun har beviljats har gett upp till 16 personer heltidssysselsättning i tre månader under juni-september 2022. Utöver det har ytterligare upp till 16 personer fått möjlighet till feriearbete i tre veckor under sommarperioden.

– Det är positivt med en satsning som ger ungdomar möjligheten att komma ut i arbetslivet. Självklart är det ett extra plus att de lär sig mer om naturen och bidrar i bekämpningen av invasiva arter, säger landshövding Beatrice Ask.

Här hittar du mer information om naturnära jobb. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss