Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter

Svensk lagbok

Foto: Michael Erhardsson. Mostphotos.

Reglerna för tobaksfria nikotinprodukter skärps den 1 augusti för att begränsa hälsorisker och bromsa den snabba ökning av marknaden för tobaksfritt snus som har skett under de senaste åren. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning. 

Sedan flera år är elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotinvätska reglerade i lagstiftningen. Från och med den 1 augusti 2022 regleras även nya tobaksfria nikotinprodukter genom en ny lag.

Nya tobaksfria nikotinprodukter lockar nya målgrupper och även fler till att använda tobak. Exempelvis har andelen kvinnor som använder snus ökat i takt med att marknaden för tobaksfritt snus ökat kraftigt.

De nya reglerna förväntas bromsa den snabba ökning av marknaden för tobaksfritt snus som har skett under de senaste åren och att färre barn och unga börjar använda produkter som innehåller nikotin och utvecklar ett nikotinberoende. 

Den nya lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter innehåller många nya bestämmelser.

  • Nya uttryck definieras i lag.
  • Försäljningen regleras, med 18-gräns på tobaksfria nikotinprodukter och anmälningsplikt.
  • All försäljning till konsumenter räknas som detaljhandel.
  • Till försäljningsställen med detaljhandel räknas webbplatser eller fysiska försäljningsställen, exempelvis vanliga butiker eller annat avgränsat utrymme.
  • Märkningen i form av innehållsdeklarationen och hälsovarningar regleras.
  • Marknadsföringen regleras.
  • Produktkrav regleras.
  • Produktanmälan till Folkhälsomyndigheten regleras.
  • Rapporteringsskyldighet till Folkhälsomyndigheten regleras.
  • Regler för produktkontroll och för tillsyn regleras.

Delar av lagen kommer att börja gälla stegvis. Det innebär att regleringen, i sin helhet, kommer vara genomförd 1 februari 2024.

Tillsynsmyndigheter är från 1 augusti 2022 kommunen, Polismyndigheten, länsstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten. I Länsstyrelsens uppdrag ingår ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet.

Läs mer om tobaksfria nikotinprodukter och de nya reglerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss