Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-07-26

Från och med vecka 24 kommer det jämna veckor att lämnas in en avvikelserapportering och ojämna veckor en ordinarie lägesbild. Denna vecka är det alltså endast en avvikelserapportering.

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 19 juli 2022 om att revidera fördelningen av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner (kommuntal):

Oxelösunds kommun ökar sitt ursprungliga kommuntal om 1 plats till 4 platser, Nyköpings kommun minskar sitt kommuntal med 1 plats till 34 platser, Strängnäs kommun minskar sitt kommuntal med 1 plats till 38 platser och Trosa kommun minskar sitt kommuntal med 1 plats till 20 platser. (Länet har totalt 136 platser.)

Samlad bedömning

Ingen förändring.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län