Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora utmaningar på bostadsmarknaden

Byggarbetsplats

Befolkningen fortsätter att öka i Södermanlands län. Länets kommuner anser för sjunde året i rad att det är underskott på bostäder. Trots en hög byggtakt finns ett ackumulerat behov av bostäder, enligt Länsstyrelsens nya rapport om läget på bostadsmarknaden.

Under förra året färdigställdes preliminärt 1 556 nya bostäder samtidigt som länets invånarantal ökade med 2 400 personer. Det har alltså under år 2021 byggts tillräckligt för att inte trångboddheten ska öka i länet. Under många år har dock ett ackumulerat behov av bostäder växt fram då det byggts alldeles för få bostäder i länet sett till befolkningsökningen.

– Läget är ansträngt för flera grupper. Sju av länets nio kommuner uppger att det saknas bostäder för ungdomar, detsamma gäller bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är också underskott på särskilt boende för äldre i sex kommuner, säger länsarkitekt Victor Zakrisson.

Antalet nybyggda hyreslägenheter i flerbostadshus i länet fortsätter att öka. Högsta antalet hyresrätter, sedan 30 år tillbaka, stod klara förra året.

Det finns en fortsatt hög efterfrågan på bostäder samtidigt som en större osäkerhet kring utbudet bromsar. Det är brist på komponenter, råvaror och osäkerheter kring materielleveranser. Prisökningar, stigande räntenivåer och leveransproblem till följd av omvärldsläget påverkar bostadsbyggandet och får bland annat till följd att byggprojektstarter försenas, eller inte genomförs alls.

– Södermanland är populärt men ska fler kunna bo och leva här krävs ett högt bostadsbyggande. Bostadspolitikens utmaningar handlar också om att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning. Det återstår mycket arbete för att nå regeringens övergripande mål, långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, säger landshövding Beatrice Ask.

Rapporten:

Bostadsmarknaden i Södermanlands län Länk till annan webbplats.” är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss