Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell dialog om krisberedskap

Civilminister Ida Karkiainen och 15 av Sveriges landshövdingar samlade för gruppbild på gräsmattan vid residenset i Luleå.

Hanteringen av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit många erfarenheter och lärdomar som är värdefulla att dela. Det var en av anledningarna till att det fanns stort utrymme för dialog under det strategiska ledningsmöte som genomfördes i Luleå den 8–10 juni. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dialog om gemensamma frågor och utbyte av erfarenheter från hanterade kriser stod på agendan när landshövdingar, länsråd och försvarsdirektörer träffades för ett strategiskt ledningsmöte i Luleå.

De senaste åren har varit intensiva för länsstyrelserna, inte minst när det gäller frågor om krisberedskap och totalförsvar. Hanteringen av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit mycket arbete och många erfarenheter och lärdomar som är värdefulla att dela med varandra. Det var en av anledningarna till att det fanns stort utrymme för dialog under det strategiska ledningsmöte som genomfördes i Luleå den 8–10 juni. Länsledning från samtliga län deltog och det gjorde även civilminister Ida Karkiainen och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Charlotte Petri Gornitzka.

Ny myndighetsstruktur för krisberedskap

Civilminister Ida Karkiainen konstaterade att vi under hanteringen av coronapandemin och följdeffekterna av Rysslands invasion av Ukraina har dragit stora lärdomar som kommer till nytta då civilförsvaret nu återuppbyggs. Den nya myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar som träder i kraft i oktober handlar om att förtydliga ansvarsförhållanden och att underlätta ledning och samarbete.

­– Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll i de nya civilområdena. Införandet av den nya strukturen kommer att kräva nära samarbete mellan myndigheter och länsstyrelser, samt tydlig nationell styrning där hänsyn tas till olika lokala förutsättningar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Liksom civilministern menade Charlotte Petri Gornitzka att den nya myndighetsstrukturen kommer att förtydliga arbetet, men också ställa krav på samverkan och att organisationerna går i takt.

– Vi befinner oss i ett förändrat läge för beredskapsfrågor. Vi hanterar numera parallella kriser samtidigt som vi måste utveckla vår krisberedskapsförmåga. Det kräver en översyn av vårt arbetssätt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Frågestund avrundade mötesdagarna

Mötesdagarna avslutades med en frågestund där länsstyrelserna fick möjlighet att ställa frågor till civilministern och generaldirektören för MSB.

Deltagarna ställde flera frågor om kompetensförsörjning inom krisberedskap och civilt försvar, liksom om hur det löpande arbetet mellan till exempel MSB och länsstyrelserna ska organiseras. Det lyftes också frågor om kommunernas roll i den nya strukturen och vikten av att fortsätta nyttja det nära samarbetet mellan länsstyrelser och kommuner. Även det tvärsektoriella näringslivsrådet som ska inrättas diskuterades. Rådet ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen.

Mötets värd, landshövding Lotta Finstorp, tackade avslutningsvis samtliga medverkande för stort engagemang och givande och kunskapshöjande dialoger. Underlaget från mötet kommer vara värdefullt i den fortsatta planeringen och i arbetet framöver.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss