• Eldningsförbud i Södermanlands län

    Samtliga kommuner i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud och omfattar således kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Flen, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Katrineholm.

Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-06-14

Från och med vecka 24 kommer det jämna veckor att lämnas in en avvikelserapportering och ojämna veckor en ordinarie lägesbild. Denna vecka är det alltså endast en avvikelserapportering.

Övergripande lägesbild

  • 29 ensamkommande barn (2 färre sedan föregående rapportering).

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

  • Inga nya åtgärder sedan senaste rapporteringen.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Finns det några nya behov som uppkommit sedan senaste lägesbilden:

  • Kommunerna upplver problem gällande ersättningsnivån för avtalen med Migrationsverket. Pengarna räcker inte till möblering och andra fasta kostnader.
  • Behov av höjd dagersättning för asylsökande i och med de ökande livsmedelskostnaderna. Finns flera signaler på att pengarna inte räcker till mat.
  • De personer som placeras i avtalslägenheterna och sedan anvisas när avtalstiden löper ut (31/8), kommer de att omfattas av ersättningsförordningen?
  • Förordningen som föreslås är orimligt låg. Kommer inte täcka kommunernas kostnader.

Samlad bedömning

Ingen förändring.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län