Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilminister Ida Karkiainen imponeras av länsstyrelsens arbete

Johanna Sandwall, länsråd i Södermanland, tillsammans med civilminister Ida Karkiainen står utomhus, i bakgrunden syns folk och residenset.

Johanna Sandwall, länsråd i Södermanland tillsammans med civilminister Ida Karkiainen, under Idas senaste besök i Nyköping där landshövdingar och länsråd från hela Sverige träffades för en myndighetsdialog.

Civilminister Ida Karkiainen har vid flera tillfällen under året besökt Södermanland för att ta del av viktiga frågor som rör länet. Under det förra besöket träffade hon och andra företrädare från Finansdepartementet alla Sveriges landshövdingar och länsråd i Nyköping – fokus låg framför allt på att följa upp viktiga nyckelfaktorer, men också på att blicka framåt tillsammans.

Ida, du har fått chansen att träffa alla länens landshövdingar samlat, vad var ditt budskap till dem?

– Både att ge en återkoppling på hur verksamheten och resultaten har varit det föregående året, att följa upp en massa nyckelfaktorer. Men det handlade också om att blicka framåt tillsammans. Jag är ju sedan tidigare mycket imponerad av länsstyrelsens verksamheter. Det visar också resultaten, att det är ett väldigt brett uppdrag och man presterar väldigt väl. Så jag är stolt över att få ha länsstyrelserna i min portfölj.

Vad tar du med dig från länsstyrelsernas rapporteringar?

– Jag har fått tydliga medskick om att det finns saker som vi behöver utveckla i dialog med varandra. Det är jättefint att få vara på plats fysiskt och kunna diskutera svåra frågor tillsammans. Vi diskuterade tillståndsprocesserna till exempel där vi från Regeringskansliets och politikens håll har satt en tydlig målbild om att vi ska uppnå effektivare tillståndsprövningar. Det håller länsstyrelserna på att utreda hur man bäst kan göra och de tittar på vad det finns för goda exempel ute i länen. De har hittat ganska många olika saker som kan göras för att förbättra, snabba på och effektivisera.

– Samtidigt sker det också väldigt snabba omställningar just nu med enormt många investeringar och etableringar som ska komma till, och då blir ju länsstyrelsen en nyckelspelare i det. De hamnar ibland mellan lagstiftning och förväntningar. Länsstyrelserna utför ett komplext och svårt uppdrag men det finns också saker som vi i regeringen kan göra för att underlätta för dem och också för att snabba på i del frågor.

Civilminister Ida Karkiainen och landshövding Beatrice Ask står tillsammans inne i en av salongerna på residenset  i Nyköping.

Civilminister Ida Karkiainen och landshövding Beatrice Ask tillsammans inne på Residenset under Idas tidigare besök i Nyköping.

Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Hur ser du på länsstyrelsens uppdrag i det arbetet?

– Länsstyrelsen är ju den enda myndighet som regeringen har till sitt förfogande som har den länsindelningen med 21 län där det finns en upparbetad kontakt med alla kommuner. Det finns ingen annan myndighet som har samma lokalkännedom som länsstyrelserna har. Ska man prata totalförsvar, att skydda civilbefolkningen, att skydda viktiga naturvärden och kulturmiljöer och se till att människor har en fungerande vardag om det skulle inträffa en samhällsstörning, då är länsstyrelsen en nyckelspelare.

Du har besökt Nyköping och Södermanland flera gånger nu på ganska kort tid, är det en medveten strategi att du vill knyta an mer till länsstyrelserna med fysisk närvaro?

– Ja, jag sa det när jag tillträdde som minister, att min ambition är att jag ska besöka alla 21 länsstyrelser därför att jag tycker att den här verksamheten är så viktig. Jag satt ju själv tidigare i insynsrådet för Länsstyrelsen i Norrbotten så jag hade redan innan en liten inblick i vad länsstyrelserna håller på med. Jag insåg ju också att länsstyrelserna kommer vara så extremt viktiga för att vi ska kunna nå till de prioriteringar som vi har satt upp från regeringen, då behöver vi ha goda upparbetade relationer, vara uppdaterade om vad som händer, ha en fungerande dialog och en bra kommunikation tillsammans. Det var mitt syfte med att försöka få till alla de här besöken där just Södermanland var ett av de första länen jag besökte.

– Det är också det som är så roligt med de här resorna, att jag verkligen förstår funktionen med länsstyrelserna och att staten har en myndighet här som tar in och vet hur länet fungerar. Det skiljer sig väldigt mycket mellan länen i vilka förutsättningar man har och vilka frågor, bekymmer, problem och komplexa avvägningar som man behöver brottas med. Och då är det så extremt viktigt för regeringen att ha länsstyrelserna att kunna bolla de här frågorna med och kunna ha diskussioner om lagstiftning som fungerar i hela landet, avslutar Ida Karkiainen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss