Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rökförbudet vid lekplatser och idrottsplatser uppmärksammas i samband med Tobaksfria dagen

Illustration över en lekplats och en idrottsplats med en skylt om rökfri miljö

I år på tobaksfria dagen uppmärksammar Länsstyrelsen i Södermanlands län vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk vid framför allt lekplatser och idrottsplatser.

Den 31 maj 2022 är det den internationella Tobaksfria dagen. Det är ett initiativ av Världshälsoorganisationen WHO för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk av alla slag.

För barnens skull och av omtanke för varandra på lekplatser och idrottsplatser

På lekplatser som allmänheten har tillträde till och vid inhägnade idrottsplatser utomhus är det inte tillåtet att röka varken cigaretter, andra tobaksvaror, örtcigaretter, elektroniska cigaretter eller liknande produkter.

- Det är för barnens skull och av omtanke för varandra som lekplatserna och idrottsplatserna behöver vara rökfria och fria från fimpar och annan nedskräpning, säger Mikael Lindqvist, samordnare för alkohol och tobak, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

- Under uppväxten och för en god jämlik hälsa behövs rökfria miljöer för att både skydda mot den fysiska och den sociala exponeringen som rökningen innebär, säger Mikael Lindqvist.

Det ska finnas en tydlig skylt som informerar om rökförbudet, berättar Mikael Lindqvist. Om en sådan saknas kan man vända sig till kommunen.

Tobakens negativa miljöpåverkan tema för 2022

I Sverige uppmärksammas den tobaksfria dagen av myndigheter, kommuner, ideella föreningar och andra organisationer varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Det internationella temat 2022 är tobakens negativa påverkan på vår miljö.


Kontakt

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss