Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt samverkansprojekt i Strängnäs ska gynna pollinerande insekter

Svartpälsbi

Svartpälsbi. Foto: Kajsa Mellbrand, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beviljats projektstöd från Naturvårdsverket för att genomföra restaureringsåtgärder som gynnar pollinerande insekter knutna till sandmiljöer.

Länsstyrelsen i Södermanlands län är en av 11 länsstyrelser som sammanlagt får fyra miljoner kronor för fler insatser för grön infrastruktur.

Sandmiljöer – en hotad livsmiljö för hotade arter

Blottade sandytor ska skapas, dels genom att skrapa fram sandig jord, dels genom att placera ut sandvallar. Detta kommer att gynna sandlevande insekter, bland annat många pollinatörer, där väldigt många arter idag är hotade. Till exempel har det hotade rödtoppebiet sin enda förekomst norr om Skåne här i Sörmland på just Vansöfältet, Strängnäs.

Vissa typer av pollinerande insekter, däribland rödtoppebiet gynnas av hårdare packad sand medan andra arter trivs bättre i lösare sand. Projektet kommer att skapa båda typerna av livsmiljö och på så sätt öka spridningsmöjligheterna i landskapet.

– Vi är jätteglada att kunna bidra till bättre spridningsmöjligheter och fler möjliga livsmiljöer för hotade vildbin, säger Helena Larsdotter, Samordnare för pollineringsuppdraget, på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Södermanlands län i samarbete med markägare, Statens Fastighetsverk, Strängnäs kommun samt arrendator/djurhållare.

Läs mer om de beviljade samverkansprojekten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kajsa Mellbrand

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Helena Larsdotter

Handläggare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon 010-2234427

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss