Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården

Person som arbetar inom vården har på sig plasthandskar och förbereder ett plåster.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Behovet av ytterligare personal inom hälso- och sjukvården ökar och personalbristen bedöms hålla i sig flera år framöver. Ett sätt att möta detta är att tillvarata kompetens hos nyanlända och asylsökande som har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

För att det ska kunna ske på bästa sätt måste det finnas tillgång till exempelvis utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Länsstyrelserna har därför även i år fått pengar av regeringen att fördela till projekt som anordnar sådana utbildningar. I år finns fyra miljoner kronor att fördela till projekt runtom i landet.

Sök senast 19 maj

Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget och hanterar inkomna ansökningar. Sista dag för att lämna in ansökan är den 19 maj 2022.

– Hälso- och sjukvården har fortsatt stora behov av utbildad personal. Samtidigt är vägen till arbete för den som har en utländsk vårdutbildning lång. För att underlätta och korta ledtider till arbete för dessa personer krävs effektiva utbildningsinsatser. Att tillvarata kompetens och potential hos personer som kommit till Sverige bidrar till en hållbar kompetensförsörjning såväl som socialt hållbara samhällsstrukturer, vilket även är i linje med Agenda 2030, säger Rebecca Karlsson, ansvarig för utlysningen på Länsstyrelsen Stockholm.

Mer om uppdraget och instruktioner till ansökan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss