Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Klimatklivets logotyp med text i svart framför vita fyrkanter, bakom finns en brandgul platta.

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande. Inför varje utlysningsperiod bjuder Länsstyrelsen in aktörer i länet att delta i ett samråd för att få in synpunkter på vilka platser det finns behov av publika laddstationer och vilken typ av laddare som behövs.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (artikel 36a förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, och att stödet blir mer riktat till de platser och de typer av laddare som har störst behov av utbyggnad, säger Olivia Gustafsson, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt, är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer, och flera laddpunkter på samma plats.

Ny samråds- och ansökningsprocess

En följd av regeländringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Inför varje utlysning genomförs ett öppet offentligt samråd som länsstyrelsen i respektive län bjuder in till. Mellan 11 och 28 april genomförs ett skriftligt samråd via länsstyrelsens hemsida. All information om samrådet kommer finnas tillgänglig på länsstyrelsens webbplats under samma period.

Samrådet följs sedan av en första utlysningsperiod för anbud för publik laddinfrastruktur mellan 23 maj och 7 juni. All information om kommande utlysningsperioder och anbudsförfarandet kommer finnas på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser från och med 11 april.

Kontakt

Olivia Gustafsson

Handläggare Klimat och energi
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss