Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny avsiktsförklaring om fortsatt miljö- och klimatsamarbete

Södermanlands miljö- och klimatråd står tillsammans framför
residenset vid Länsstyrelsen i Södermanland. 

Södermanlands miljö- och klimatråd tillsammans framför residenset vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Foto: Janne Höglund

Södermanlands miljö- och klimatråd, med länsrådet som ordförande, har undertecknat en ny avsiktsförklaring om fortsatt samarbete för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Med sin breda kompetens och representation bidrar rådet bland annat till det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som ska gälla fram till 2026.

Den 1 april bjöd länsråd Johanna Sandwall in region- och kommunstyrelsernas ordförande och de högsta ansvariga i rådets övriga medlemsorganisationer för att skriva under den nya avsiktsförklaringen för länets miljö- och klimatråd.

– Att ta fram åtgärdsprogrammet i bred förankring är viktigt för att länets aktörer tillsammans ska kunna bidra till det samlade miljöarbetet, säger länsråd Johanna Sandwall.

43 nya åtgärdsförslag för miljön fram till 2026

Det kommande åtgärdsprogrammet innehåller 43 åtgärdsförslag inom fyra olika temaarbetsgrupper: Begränsa klimatpåverkan, Levande skogar och landskap, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Programmet ska beslutas hösten 2022 och programperioden sträcker sig till 2026.

Uppföljning 2015-2020

Länsstyrelsens slutuppföljning av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020 visar att 18 av totalt 26 åtgärder har genomförts eller pågår kontinuerligt. Fyra av åtgärderna har genomförts till hälften eller mer, tre har påbörjats och en av de beskrivna åtgärderna har inte påbörjats.

– För vissa av åtgärderna går det att se direkta miljöeffekter. Flera åtgärder har också lett till beteendeförändring som på sikt ger miljöeffekter, exempel cykelfrämjande insatser och insatser för hälsosam förskola, säger Hanna Grimstedt, miljösamordnare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Monica Johansson från Region Sörmland undertecknar den nya avsiktsförklaringen.

Monica Johansson, styrelseordförande i Regionen.

Södermanlands miljö- och klimatråd

Rådet bildades 2015 i samband med att länsstyrelsen arbetade fram sitt första regionala åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Södermanlands länsråd är ordförande. Rådet är styrgrupp för arbetet med nästa åtgärdsprogram som just nu förankras hos länets offentliga aktörer, företag och föreningar. Med kompetens från sina respektive organisationer bidrar miljö- och klimatrådet både till formen för programmet och med att prioritera vilka åtgärder det ska innehålla.

I Miljö- och klimatrådet ingår: Länsstyrelsen i Södermanlands län, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Mälardalens universitet, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Agro Sörmland och länets nio kommuner.

För mer information:

Här kan du läsa mer om resultaten av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020 och arbetet med det nya åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Länsråd Johanna Sandwall visar upp
avsiktsförklaringen som signerats av Södermanlands miljö- och klimatråd 1 april 2022. 

Södermanlands länsråd Johanna Sandwall visar upp avsiktsförklaringen som undertecknats den 1 april 2022.

Miljö- och klimatrådets medlemmar och högsta ansvariga från medlemsorganisationerna, omkring 30 personer, står tillsammans på trappen framför residenset i Nyköping.

Miljö- och klimatrådets medlemmar och högsta ansvariga från medlemsorganisationerna som alla medverkade när avsiktsförklaringen om fortsatt miljö- och klimatsamarbete undertecknades under fredagen. Foto: Janne Höglund

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss