Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter gjorde gemensam tillsyn av restauranger och butiker

En restaurang med bord och stolar i bakgrunden och en hand med ett förstoringsglas i förgrunden.

Foto: Mostphotos

Under helgen fick flera av Södermanlands restauranger och butiker besök av inspektörer från kommunerna, personal från Polismyndigheten och Skatteverket. Den gemensamma tillsynen visade att vissa verksamheter brister kring reglerna om alkoholservering och försäljning av tobaksvaror.

Fredag den 25 mars och lördag den 26 mars genomfördes tillsyn på totalt 24 restauranger och 16 butiker i alla tre lokalpolisområden och i åtta av nio kommuner i länet, samordnat av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid besöken deltog bland annat alkoholinspektörer, tobakshandläggare, miljöinspektörer, livsmedelsinspektörer och personal från Skatteverket och Polismyndigheten.

Målet med tillsynsarbetet är att värna om de sociala hänsynen, förebygga och motverka brottslighet, öka tryggheten och främja folkhälsan. Den här typen av myndighetsgemensam tillsyn sker återkommande. Samarbetet innebär att tillsynsbesöken blir effektivare, kontaktvägarna kortare och att tillsynen blir mer likvärdig i hela länet.

Vissa brister men generellt sett en positiv bild

Vid tillsynen i butiker, samt några kiosker, uppmärksammades försäljning av varor som inte hade anmälts till kommunen, däribland oanmäld försäljning av folköl och oanmäld försäljning av elektroniska cigaretter. I något fall skedde också tobaksförsäljning utan tillstånd. Det påträffades också varor med utgångna datum.

– Resultatet av tillsynen var generellt sett positivt även om några verksamheter visade brister. Tillsynen är viktig för att upptäcka och korrigera dessa brister men också för att det som fungerar väl ska fortsätta göra det, säger Mikael Lindqvist, tillsynshandläggare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län, som varit delaktig i att samordna helgens tillsyn.

Under den senare kvällen var köken på restaurangerna i flera fall stängda och det förekom att berusningsnivån var hög. Det förekom också att personalen inte hade uppsikt över serveringen och på några restauranger fanns behov av att åtgärda utrymningsvägar. Det fanns också vissa frågor om all personal varit inskriven i personalliggaren.

– De gemensamma tillsynsbesöken har gett möjlighet till mer dialog med verksamhetsutövarna och mer tid för tillsynen. Vid tillsynen blir verksamheterna mer medvetna och uppmärksammade på sitt arbete och hur de ska följa lagen. Besöken ger oss en bra lägesbild och har ett viktigt signalvärde. Arbetet med uppföljningar kommer nu fortsätta lokalt och på myndigheterna, säger Mikael Lindqvist.

Fakta om tillsynen

Så många verksamheter fick besök:

Kommun

Antal besök i butik

Antal besök i restaurang

Eskilstuna

3

4

Strängnäs

2

8

Katrineholm

2

4

Flen

2

4

Vingåker

1

1

Gnesta

-

-

Nyköping

2

3

Oxelösund

3

-

Trosa

1

-

  • Restauranger med serveringstillstånd ska ha ett varierat matutbud, vilket innebär att det ska finnas förrätter, huvudrätter och efterrätter. Även efter kl. 23.00 ska utbudet vara varierat men kan begränsas till ett fåtal enklare rätter. Alkoholservering får ske till den som har fyllt 18 år och inte är berusad.
  • Forskningen visar på starka samband mellan alkoholkonsumtion och våld. Restauranger har krav på sig att hålla ordning och servera alkohol ansvarsfullt. Berusningsnivån kan exempelvis begränsas genom särskild måttfullhet och att det finns ett varierat matutbud som gästerna kan tänkas beställa.
  • I både restauranger och tobakshandeln är ålderskontrollen viktig. Alkoholservering får ske till den som har fyllt 18 år och inte är berusad. Den som lämnar ut en tobaksvara eller elektronisk cigarett ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid misstanke om langning ska personalen neka köp.

Kontakt

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare för alkohol, tobak och liknande produkter
Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss