Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södermanlands inventering av tillfälliga boenden ger 3042 platser

Tecknad bild på ett hus när någon håller ett förstoringsglas framför huset

Foto: Mostphotos

Läns­styrel­serna fick i uppdrag av Regeringen att göra en inven­tering av befint­liga lokaler, anlägg­ningar och även andra enklare boende­former som kan användas som till­fälliga boenden på såväl kort som något längre sikt för människor på flykt.

Inventeringen ska i första hand avse platser för till­fälliga bostäder i kom­munal och statlig regi inom respektive län som kan användas för till­fälliga boen­den för personer som är i behov av skydd. I andra hand ska inven­teringen även omfatta till­fälliga platser i privat regi i sam­verkan med till exempel bransch­organisa­tioner. Uppdraget ska utföras i nära dialog med kom­muner, regioner och andra berörda aktörer.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har idag rapporterat in totalt 3042 platser samt 27 barnsängar. Nationellt, för alla Sveriges län, har det rapporterats in drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov.

Boendeplatser i länets kommuner

Följande boendeplatser finns fördelade på länets kommuner:

Eskilstuna 183 samt 27 barnsängar

Flen 780

Gnesta 103

Katrineholm 977

Nyköping 598

Oxelösund 145

Strängnäs 40

Trosa 92

Vingåker 124

Fördelning av boendeplatser

De rapporterade boendeplatserna fördelas mellan:

1408 platser i privat regi

1398 platser i kommunal regi

(samt 27 barnsängar i kommunal regi)

180 platser i Regionens regi

20 platser i statlig regi

36 annat

Mer information

För mer information om inventeringsuppdraget:

Inventeringen klar: 74 000 boendeplatser i Sveriges län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Mer övergripande information om Länsstyrelsen i Södermanlands läns integrationsarbete kopplat till kriget i Ukraina:

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss