Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny webbplats för länsstyrelsernas GIS och geodata

Vatten vid stenig strand.

Nu lanserar länsstyrelserna en modern och användarvänlig webbplats för GIS och geodata.

Vi skapar en väg in i vår geodata och våra karttjänster. Det är lätt att hitta det du söker, säger Niklas Kåwe, GIS-samordnare i projektgruppen för den nya webbplatsen.

Information från kartor ligger ofta till grund för olika beslut som fattas av myndigheter, kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser och planering av verksamheter. Länsstyrelserna är också enligt lag skyldiga tillgängliggöra planeringsunderlag för frågor om hushållning med mark och vatten.

Webbplatsen samlar all information som behövs till olika ärenden. Det kommer gå snabbare att handlägga ärenden när vi redan från början får in rätt material i ansökningarna. Informationen är tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare och anpassad efter olika sorters besökare, säger Niklas Kåwe.

GIS på Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Varierat innehåll

På webbplatsen hittar du också den geodata som länsstyrelserna förmedlar. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering på ett ställe.

På webbplatsen publicerar vi även information om till exempel nya tjänster, nya geodata och projekt liksom driftstörningar, fortsätter Niklas Kåwe.

Om GIS

GIS betyder geografiska informationssystem. Det är ett IT-system som kan läsa kartor och tolka geografiska data (geodata). På gis.lansstyrelsen.se finns allt med koppling till länsstyrelsernas GIS och geodata, bland annat de karttjänster som kallas för WebbGIS.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss