Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas inventering resulterade i 14 300 möjliga boendeplatser

14 300 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket nu kan använda utifrån behov. Det blev resultatet av länsstyrelsernas inventering av tillfälliga boendeplatser i landets kommuner. Inventeringen har gjorts med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina.

– Sveriges kommuner har gjort ett fantastiskt arbete med att snabbt rapportera in boendeplatser till länsstyrelserna som nu har sammanställt informationen uppdelat per län och kommun, säger Abigail Choate, operativ chef för länsstyrelsernas nationella samordningskansli och försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.

De 14 300 tillfälliga boendeplatserna kan Migrationsverket nu använda utifrån behov. Platserna är uppdelade baserat på när kommunerna har uppgett att de som tidigast är tillgängliga:

  • 6 500 boendeplatser, från och med 14-18 mars
  • 4 100 boendeplatser, från och med 12-13 mars
  • 3 700 boendeplatser, från och med 10-11 mars.

Det rör sig främst om platser i skolor, gymnastiksalar, lägenheter och äldreboenden. Kommunerna äger själva eller är verksamhetsansvariga för de boenden som är aktuella.

Av det totala antalet boendeplatser finns 837 stycken i Södermanlands län.

Migrationsverket gjorde den 8 mars en hemställan till länsstyrelserna att med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina inventera tillfälliga boendeplatser i sex län. Den 10 mars kompletterades hemställan med en förfrågan som gällde samtliga län i Sverige.

Nytt uppdrag att inventera fler tillfälliga boendeplatser

Länsstyrelserna fick den 11 mars ytterligare ett uppdrag när det gäller boendeplatser. Regeringen har bett länsstyrelserna att göra en inventering av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Inventeringen handlar i första hand om platser för tillfälliga bostäder i kommunal och statlig regi inom respektive län som kan användas för tillfälliga boenden för personer som är i behov av skydd.

I andra hand ska inventeringen även omfatta tillfälliga platser i privat regi i samverkan med till exempel branschorganisationer.

Uppdraget ska utföras i nära dialog med kommuner, regioner och andra berörda aktörer och redovisas till Migrationsverket senast den 25 mars.

Kontakt

Jonas Johansson

Kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss