Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag till länsstyrelserna att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att regelbundet redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället. Ett nationellt kansli, med bas hos Länsstyrelsen i Stockholm, har nu därför organiserats för att samordna uppdraget för samtliga 21 länsstyrelser.

Enligt uppdraget från regeringen ska lägesbilderna redovisa effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, inklusive migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i berörda län.

– Vi kommer att arbeta med uppdraget i ett nationellt samordningskansli som är gemensamt för alla 21 länsstyrelser. Det arbetet är redan påbörjat och kommer nu att skalas upp ytterligare för att svara mot regeringens uppdrag, säger Abigail Choate, operativ chef för samordningskansliet och försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.

I uppdraget ingår att länsstyrelserna ska samordna informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter vid behov behöver genomföra. Länsstyrelserna ska även kunna bistå andra statliga myndigheter med att förmedla information till kommuner, regioner och andra berörda aktörer på regional nivå.

– Här finns det paralleller med hur länsstyrelserna har arbetat under pandemin. Vi arbetade även då i ett motsvarande samordningskansli med att bland annat ta fram lägesbilder. De erfarenheterna tar vi nu med oss in i det här arbetet, säger Abigail Choate.

Det nationella samordningskansliet ska lämna en samlad lägesbild samt respektive länsstyrelses lägesbild till Regeringskansliet, vid minst ett tillfälle per vecka.

Mediaförfrågningar till det nationella samordningskansliet hanteras av Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Jonas Johansson

Kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss