Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen har utsett Jacob Högfeldt till Länsstyrelsens insynsråd

Hans Ekström, Jacob Högfeldt, Beatrice Ask, Gunnar Forss, Monica Lindstedt, Johan Lagerholm

Hans Ekström, Jacob Högfeldt, Beatrice Ask, Gunnar Forss, Monica Lindstedt, Johan Lagerholm

Idag samlades insynsrådet för Länsstyrelsen i Södermanlands län med Jacob Högfeldt, Kommunstyrelseordförande i Strängnäs, som ny ledamot.

Varje länsstyrelse har ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten, där landshövdingen är ordförande. Rådet sammanträder tre till fyra gånger per år.

Det är regeringen som utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Insynsrådets sju ledamöter:
• Hans Ekström, riksdagsledamot
• Gunnar Forss, egenföretagare Fastighetsutveckling och förvaltning
• Monica Johansson, regionråd
• Johan Lagerholm, regionordförande LRF
• Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB
• Caxton Njuki, Caxton Sports Management, styrelseledamot i Sörmlands Sparbank
• Jacob Högfeldt, kommunstyrelseordförande i Strängnäs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss