Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Skogsbryn i äldre skog.

Skydd av skog i Sverige kan framöver och i ännu högre grad än nu komma att ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Detta utifrån förslag i skogspropositionen, som riksdagen tar beslut om tidigast i slutet av mars i år. Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att hantera och genomföra de förslag som kan komma av riksdagsbeslutet.

Efter beslutet vet vi mer om färdriktningen för arbetet med skogsfrågor inom flera områden där det i propositionen finns förslag på förändringar och nya åtgärder.

Oförändrad lagstiftning och frivillighet som grund

Det vi vet från propositionen är att lagstiftningen inte kommer att ändras och att såväl internationella åtaganden som våra nationella miljömål står fast. Med frivillighet som grund får markägare ett större ansvar i arbetet med att i linje med gällande prioriteringar föreslå områden för skydd, och därmed också bidra till miljömålen på flera sätt.

Dialog med markägare och markägarorganisationer

Fram tills att riksdagen fattar beslut arbetar vi med stor öppenhet och förstärkt dialog. Det kommer frågor om den fortsatta processen som vi i dagsläget inte kan besvara. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samarbetar nu för att vi ska vara väl förberedda på åtgärder och uppdrag som kommer efter riksdagsbeslutet.

Vi på länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen återkommer med mer information och förslag till dialog och samarbete med bland annat markägare och markägarorganisationer. En viktig uppgift skulle kunna bli att underlätta för markägare att anmäla intresse för att skydda skog. Skogsstyrelsen har redan nu funktioner för intresseanmälan på sin webbplats.

Vi välkomnar och ser fram emot engagemang från markägare och fortsatta dialoger.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss