Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 3 till vecka 6: Länsstyrelserna bibehåller tillsynsberedskap

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna rapporterar att de flesta verksamheter har följt den tillfälliga covid-19-lagen fram till den 9 februari när restriktionerna hävdes. Trots hävda restriktioner bibehåller länsstyrelserna en beredskap med möjlighet att snabbt kunna skala upp tillsynen igen. Detta finns att läsa om i den nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna har under perioden vecka 3 till vecka 6 fortsatt arbetat aktivt med att bedriva tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Nya restriktioner tillkom både den 12 januari och den 19 januari vilket föranledde ett informationsbehov bland verksamhetsutövare. Majoriteten av länen har fokuserat på att tillgodose detta behov och tydliggöra för verksamhetsutövarna vad som gäller. Tillsynen har prioriterat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eftersom de förändrade restriktionerna till stor del träffat dessa verksamheter.

Den 3 februari meddelade regeringen att restriktionerna skulle upphöra den 9 februari. I samband med detta har länsstyrelserna noterat att antalet frågor från verksamhetsutövare minskat kraftigt. Efterlevnaden har generellt varit hög vid tillsyn och flera verksamheter har aviserat att de även efter att restriktionerna hävts avser att ha kvar vissa smittskyddsåtgärder, för både personal och besökares skull.

- Framåt kommer länsstyrelserna bibehålla en beredskap för att snabbt kunna ställa om och bedriva tillsyn igen om ett sådant behov skulle uppstå, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Uppföljning av tillsynsarbetet under vecka 3 fram till vecka 6

Igår, den 15 februari, har länsstyrelserna lämnat in en nationell rapport till regeringen om hur länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen gått under vecka 3 fram till vecka 6. I rapporten konstateras att verksamhetsutövare följer den tillfälliga covid-19-lagen i stor utsträckning.

Perioden präglades av tre förändringar i restriktionerna som påverkade verksamheter. Nya restriktioner tillkom den 12 januari och den 19 januari, men hävdes sedan i samband med att restriktionerna togs bort den 9 februari. Majoriteten av länen har informerat verksamheter om kommande ändringar av restriktionerna för att tillgodose kunskapsbehovet. I takt med att nya restriktioner införts har behovet av kommunikation riktat till såväl verksamheter som allmänheten bedömts som stort.

Tillsynen fram till den 9 februari har fokuserats på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym och större idrottsanläggningar, verksamheter i kommuner där smittspridningen varit högre och handelsplatser där risk för trängsel bedömts varit störst. Antalet inrapporterade brister ligger på liknande nivåer som innan restriktionerna släpptes i höstas. Det beror sannolikt på att länsstyrelserna riktat tillsynen mot verksamheter med sedan tidigare noterade brister i kombination med beskedet att restriktionerna skulle hävas. Med anledning av den höga smittspridningen har länsstyrelserna i vissa fall bedrivit distanstillsyn, via mejl eller telefonkontakt.

Efter den 9 februari har flera verksamheter återkopplat till länsstyrelserna att de kommer bibehålla flera smittskyddsåtgärder även när restriktionerna hävts. Detta för att de vill fortsatt skapa trygghet för både personal och kunder. Framöver kommer länen att bistå vid behov med information och rådgivning och upprätthålla beredskap för att återuppta tillsyn om detta skulle behövas.

Ta del av den nationella uppföljningen

Igår, den 15 februari, skickade Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till regeringen.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 3 fram till vecka 6 2022. Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om den tillfälliga covid-19-lagen? På länsstyrelsernas webbplats hittar du mer information. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 maj 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt