Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges första havsplaner är beslutade

Båtar som fiskar och kör över vattnet nära en hamn intill en stad. Vindkraftverk, flygplan och flygande fågel.

Många intressen ska samsas i havet. De statliga havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten.

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i tät samverkan med över 150 organisationer. Länsstyrelserna har haft en aktiv roll i processen genom att samordna och stödja arbetet på regional och kommunal nivå.

Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering för vägledning till myndigheter, kommuner, domstolar och företag. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

De statliga havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna är en viktig källa till information och vägledning vid exempelvis kommunal översiktsplanering. Länsstyrelsens roll är att se till att de statliga intressena tas tillvara och samordnas i översiktsplaneringen.

Det var i slutet av 2019 som HaV överlämnade förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år.

Kortfakta om havsplanerna

  • Havsplaner handlar om utrymme och placering – var olika aktiviteter bäst kan ske för att bidra till en hållbar utveckling.
  • Sverige har tagit fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerack.
  • Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer – motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges landyta.
  • Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två kilometer, från baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.
  • Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas kontaktpersoner

Länsstyrelsernas deltagande i havsplaneringen samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

Havsplaneområde Bottniska viken

Länsstyrelsen Västernorrland
Fredrik Bergman, samordnare havsplanering
0611-34 92 46

Havsplaneområde Östersjön

Länsstyrelsen Kalmar
Robert Dobak, samordnare havsplanering
010-223 84 70

Havsplaneområde Västerhavet

Länsstyrelsen Västra Götaland
Unni Liljegren, samordnare havsplanering
010-224 47 31

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss