Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan i Sörmland synliggör nationella minoriteter

En lila textplatta med texten "Ge mig fem" som en hand pekar på.

Skärmbild av introduktionen till filmen "Ge mig fem".

Samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är Sveriges nationella minoriteter som finns representerade i vårt län. Lär dig mer om gruppernas historia och rättigheter i en ny informationsfilm.

Idag lanseras filmen ”Ge mig fem” som tagits fram i ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Nyköping kommun, Oxelösund kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Produktionen av filmen har kommunikationsbyrån Haus stått för och lanseringen kommer ske digitalt på Folk och kultur -konventet. Filmen kommer också spridas i aktörernas digitala kanaler, visas i samband med skolbio i länet och användas i utbildningssyfte.

Idéen till filmen föddes i nätverket för nationella minoriteter i Sörmland och syftar till att i enlighet med minoritetslagen höja kunskaperna om nationella minoriteter som i allmänhet är låg. Som förlaga användes en liknande film om sverigefinnar som gjordes i Västerås under 2017. Nätverket i Sörmland ville inkludera alla fem minoriteter och fokuserade därför på de gemensamma nämnarna – gruppernas långa historia i Sverige, förtryck och rättigheter.

Förutom filmen kommer nätverket för nationella minoriteter fortsätta träffas och arbeta fram gemensamma aktiviteter.

"Det här är ett väldigt viktigt arbete som kräver samverkan inom länet. I februari börjar en ny medarbetare på Länsstyrelsen i Södermanlands län som kommer ha ansvar över länsstyrelsens uppdrag över nationella minoriteter. I samband med det kommer vi planera för framtida utvecklingsarbetet kring nationella minoriteter och minoritetsspråken", säger Anne-Louise Gjuse, chef på Enheten för social hållbarhet.

Se filmen

Kontakt

Ann-Louise Gjuse

Enhetschef Social hållbarhet, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss