Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

En bild som förklarar att guiden "tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet" finns att ladda ner. BRÅs, Länsstyrelsernas, Polisens och Svenskt Näringslivs logga ligger längst ner i bilden.

Idag lanseras en ny guide framtagen av Polisen, Brå, Länsstyrelserna och Svenskt Näringsliv som heter Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. Guiden är ett komplement till Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, som togs fram av SKR, Brå och Polisen 2020.

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare.

Samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i lokalt brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag och en ökad förändringseffekt. Det lokala näringslivet har således en viktig roll att spela i det brottsförebyggande arbetet. Denna nya guide innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken.

- Ju bättre insatserna kan samordnas mellan olika aktörer desto bättre resultat kan uppnås. Samverkan inom brottsföre­byggande arbete innebär ofta att polis och kommun fördelar ansvar och befogen­heter medan andra potentiella parter lämnats utanför.

- I Södermanlands län vill vi inkludera fler parter i det lokala brottsförebyggande arbetet och hoppas att denna inspirationsskrift kan bidra till att uppmärksamma näringslivets viktiga roll, fortsätter Eva-Sara Beckman.

Länsstyrelsen i Södermanlands län hoppas att guiden kan ge den inspiration som behövs för att komma igång med eller ytterligare fördjupa samverkan med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet i länet.

Här hittar du guiden

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Pdf, 1.9 MB.

Kontakt

Eva-Sara Beckman

Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Södermanland

010-223 43 25

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss