Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många butiker har missat återinförda restriktioner

Den 23 december skärptes kraven på åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19. Det handlar bland annat om att beräkna maxantal för butiker och handelsplatser. Länsstyrelsens tillsyn under mellandagarna visar att många butiker har missat de nya restriktionerna.

På grund av den ökande smittspridningen återinförde Folkhälsomyndigheten den 23 december många av de restriktioner som togs bort under hösten. För länsstyrelsens del innebär det ökad tillsyn igen enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

- Under mellandagarna har vi besökt butiker och handelsplatser i de flesta av länets kommuner, eftersom mellandagsreorna brukar skapa mycket folk och trängsel, säger Therese Lundmark, samordnare av tillsynsuppdraget på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Maxantal för kunder

Enligt restriktionerna ska varje butik bland annat beräkna hur många kunder som samtidigt får vistas i lokalen, då varje kund ska disponera minst 10 kvadratmeter. Det ska finnas uppsatta anslag om maxantal och butiken ska ha ett system för att beräkna hur många som samtidigt är i lokalen.

Under mellandagarna besökte länsstyrelsen cirka 250 butiker runt om i länet och av dessa hade cirka en tredjedel missat att restriktionerna nu är återinförda.

- De stora butikskedjorna har koll på det här, men många småbutiker har missat att de nu behöver jobba med smittskyddsåtgärder igen, säger Therese Lundmark.

- Vi informerar om vad som gäller och verksamheterna är måna om att rätta till de brister vi ser. Det finns en vilja att göra rätt, vilket vi också upplevde under förra perioden med restriktioner.

Mer om restriktioner och tillsyn

De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn gäller, förutom handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och fritids- och kulturverksamhet.

Mer information om restriktioner för verksamheter och tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

För frågor kontakta:
Therese Lundmark, samordnare av tillsynsuppdraget, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010- 223 42 24, therese.lundmark@lansstyrelsen.se

 

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss