Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett fall av fågelinfluensa i Södermanlands län

Fyra hönor står och ligger tillsammans.

Hönor. Foto: Mostphotos.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har konstaterat högpatogen fågelinfluensa hos tama höns i Flens kommun. Prover transporterades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för provtagning.

Ett fall av den mycket allvarliga fågelsjukdomen fågelinfluensa har upptäckts i Södermanlands län.

Viruset cirkulerar bland vilda fåglar och det är därför mycket viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Jordbruksverket kommer att inrätta kontrollområden. Skyddsnivå 2 gäller dock fortfarande i hela Södermanland sedan den 3 november 2021, vilket gick att läsa om på Länsstyrelsens hemsida:

Höjd risk för fågelinfluensa –skyddsnivån höjs i södra Sverige | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

På Jordbruksverkets hemsida kan man ta del av det aktuella läget, se kartor, läsa om vad som gäller och vad skyddsnivåerna innebär.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

För övervakning av sjukdomen rapportera fynd av döda vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA):

Rapportera Vilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Mer information

Fågelinfluensa i Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Per Jonsson

Länsveterinär

Zandra Mattsson

Enhetschef enheten för djurskydd och veterinära frågor

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss