Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vattendirektivet prövas av regeringen

Trädstammar i förgrunden och i bakgrunden syns ett vattenverk som ligger i anslutning till Nyköpingsån.

Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Regeringen har beslutat att ta upp vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram till prövning. Det innebär att delegationernas beslut om åtgärdsprogram för vattendirektivet och förvaltningsplaner inte kommer att träda i kraft.

De fem vattenmyndigheternas delegationer beslutade i början av december att anta nya förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistrikten för förvaltningscykeln 2021–2027. Senast den 22 december 2021 skulle dokumenten träda i kraft förbehållet att regeringen inte dessförinnan beslutade om annat. Regeringen beslutade den 16 december att ta upp vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram till prövning, vilket innebär att delegationernas beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplaner inte kommer att träda i kraft.

- Vattendelegationernas beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distrikten gäller alltså direkt, eftersom de inte omfattas av regeringens prövning. Miljökvalitetsnormerna ska enligt 5 kap miljöbalken tillämpas i all myndighetsutövning som gäller verksamhet som kan påverka vattenkvaliteten. Detta är viktigt att ha i åtanke, särskilt för de verksamhetsutövare som ska inkomma med sina ansökningar om nya tillstånd med moderna miljövillkor till mark- och miljödomstol senast den 1 februari 2022, säger Anne-Li Fiskesjö, chef för avdelningen Natur och miljö på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Mer information om den regionala samverkansprocessen och prövningen finns på Sidan om den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft Länk till annan webbplats..

Mer information

Regeringen prövar vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram | Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Nya miljökvalitetsnormer börjar gälla | Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Peter Kogg

Projektledare NAP och LOVA-handläggare

E-post peter.kogg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-223 44 45

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss