Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora Fjällsjön är nytt naturreservat i Södermanland

Länsstyrelsen har nyligen fattat beslut för Stora Fjällsjöns naturreservat. Reservatet ligger några kilometer nordväst om Hälleforsnäs i gränstrakterna mellan Flen och Katrineholms kommuner. Området är ett större sammanhängande område med varierande naturtyper bestående av tallskogar, myrar och sjöar.

Det nya naturreservatet består av ett relativt stort barrskogsområde på 212 hektar. Här finns en variation av tallskogar, öppna myrmarker och sjöar. Naturvärdena är främst knutna till tallskog med många äldre träd och många sällsynta arter, som skalbaggen raggbock och svamparna jättemusseron och lakritsmusseron. Också de mer öppnare myrmarkerna är av högt värde för den biologiska mångfalden och bidrar till reservatets varierade karaktär.

För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder. Bland annat kommer naturvårdsbränningar att genomföras. Det kommer att gynna de många arter som är beroende av eldens påverkan på skogen.

- Vi kommer också lägga igen diken och avverka träd för att återskapa de tidigare öppna mossarna som har funnits i området, säger Fredrik Enoksson, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Sörmlandsleden går i kanten av området och informationsskyltar om reservatet kommer att sättas upp i anslutning till leden. Det här är det första av tre reservat som ska bildas i området på mark som ägs av Prästlönetillgångar i Strängnäs stift.

- Tillsammans kommer reservaten att vara ett viktigt kärnområde för bland annat arter som är knutna till äldre, brandpräglade tallskogar, säger Fredrik Enoksson.

Mer information om Stora Fjällsjöns naturreservat

Kontakt

Markus Forsberg, naturskyddshandläggare, 010- 223 42 89, Markus.Forsberg@lansstyrelsen.se

Fredrik Enoksson, naturskyddshandläggare, 010-223 43 50, fredrik.enoksson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss