Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna för aktiv kamp mot granbarkborre i Sveriges naturreservat

Sedan det torra och varma vädret 2018 har angreppen från granbarkborre på granskogar i södra Sverige varit mycket stora. Det gäller även i våra naturreservat. Länsstyrelserna sköter dessa marker och vill vara goda exempel. Nu finns en nationell sammanställning klar.

– Vi försöker att anpassa skötseln, både för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla viktiga naturvärden och friluftsliv. Det är en stor utmaning, säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen i Kronoberg, som är samordnare för länsstyrelsernas rapportering till regeringen.

Under de senaste åren har arbetet mot granbarkborrar intensifierats i Sveriges naturreservat. Länsstyrelserna har nu sammanställt de åtgärder som gjorts under 2021 och redovisat dessa till regeringen. Förutsättningarna varierar över landet när det gäller omfattningen av angrepp, mängden gran i reservaten och hur de bäst bör skötas. Angreppen började i söder men under 2021 har problemen varit störst längre norrut, i Östergötland och Mälardalen.

Arbetet med kartläggning och rutiner har utvecklats, och länsstyrelserna använder digital teknik, fjärranalys, drönare och till och med helikopter. Bekämpning sker både förebyggande och direkt. Det förebyggande arbetet kan handla om att placera ut granbarkborrefällor eller att ta bort gran där angrepp kan befaras. De direkta åtgärderna är svårare, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke.

Södermanlands län är ett av de län som är hårt drabbat av granbarkborren.

– Vi är mycket angelägna om att begränsa skadorna eftersom stora värden står på spel. Skogsnäringen är en viktig basnäring och vi ser dessutom tecken på att okontrollerade angrepp kan ställa till det genom att minska naturreservatens frilufts- och naturvärden, säger Martin Lindqvist, naturreservatsförvaltare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Läs hela rapporten på Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Länsstyrelsen i Södermanlands arbete mot granbarkborre i skyddade områden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss