Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport visar att Sveriges kontantinfrastruktur är sårbar

Närbild på händer som håller i en mobiltelefon där Bank-ID syns på skärmen. På bordet under syns ett tangentbord och en pappersfaktura.

Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande i Södermanlands län och i stora delar av landet. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto.

I år bedömer 17 av 21 länsstyrelser att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Det motiveras av att många kan och vill använda digitala betaltjänstlösningar. Hela 18 av 21 länsstyrelser säger däremot att situationen inte är acceptabel för gruppen äldre eller för personer med funktionsnedsättningar.

– Vi ser att tillgången till betalningsförmedling och möjligheten till personlig service fortsätter minska. Samtidigt som allt fler betalningslösningar kräver en digital delaktighet som många äldre och människor med olika funktionsnedsättningar inte har, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betalningstjänster.

Utbildningar i digitala betalningar i Södermanland

I Södermanland har Länsstyrelsen i flera år arbetat med utbildningar i digitala betalningar. För att nå ut med information om utbildningarna samverkar Länsstyrelsen bland annat med länets pensionärsorganisationer.

- På dessa utbildningar finns möjlighet att lära sig att ladda ned och hantera mobilt Bank-ID, swisha och betala räkningar med mobilen, säger Jan Petersson, projektledare för Länsstyrelsens arbete med grundläggande betaltjänster.

- Responsen från pensionärsorganisationerna har varit god. Det har varit ett bra deltagande på utbildningarna, som sedan pandemin började fått genomföras på distans som så kallade webbinarium. Framöver är ambitionen att även tillhandahålla utbildningar på plats, tillägger Jan Petersson.

Statliga stödinsatser

Strukturomvandlingen från manuella till digitala betaltjänster är tydligt. Ställen där det går att utföra betaltjänster minskar och enskilda aktörer får närmast monopolliknande ställningar på marknaden.

– Länsstyrelserna anser att det fortfarande finns behov av statliga stödinsatser på orter där marknaden inte tillgodoser behovet. Men de statliga stödinsatserna är beroende av att det finns en fungerande kontantinfrastruktur i Sverige. För att Sverige ska kunna behålla en rikstäckande kontantinfrastruktur ser vi att fler åtgärder kan komma att bli nödvändiga, säger Johanna Jansson, nationell samordnare för länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betalningstjänster.

En annan fråga som särskilt lyfts i årets bevakningsrapport är rätten till betalkonto. Länsstyrelserna har i olika rapporter och i sin bevakning sett att fler personer nekas att öppna betalkonto i Sverige. Utan tillgång till betalkonto sker en drastisk minskning av människors möjlighet att sköta sina betaltjänster. Ofta nekas personer med hänvisning till regelverket för penningtvätt och kravet på identifiering och kundkännedom, men antalet ärenden där konsumenter tycks bli nekade på grund av dålig ekonomi, betalningsanmärkningar och skuldsanering har också ökat.

Här kan du ta del av hela rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt

Jan Petersson
Projektledare för Länsstyrelsens arbete med grundläggande betaltjänster i Södermanland
Telefon 010-223 42 68
E-post jan.petersson@lansstyrelsen.se

Johanna Jansson
Nationell samordnare för länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betalningstjänster
Telefon 010-225 02 68
E-post johanna.w.jansson@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Drake
Nationell samordnare för länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betalningstjänster
Telefon 010-225 04 45
E-post anna-karin.drake@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss