Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

För att minska risken för en ökad smittspridning återinförs smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter, som avser att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

De nya reglerna innebär att alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska verka för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnaren behöver vidta.

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som berörs av de nya föreskrifterna.

- Vi kommer i första hand fokusera på information och rådgivning som tillsynsåtgärd. Här i Södermanland får vi många frågor och det finns en stor vilja att göra rätt då många ser införandet av vaccinationsbevis som ett verktyg som kan hjälpa oss att minska smittspridningen, säger Therese Lundmark, handläggare på enheten för samhällsskydd och beredskap.

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Från och med idag har arrangörer möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som smittskyddsåtgärd utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. De arrangörer som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder, exempelvis ska deltagarna ha en anvisad sittplats och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

App för att verifiera vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering”. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Om vaccinationsbevis verifiering på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär för dig som anordnare? På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär för dig som anordnare och vilka åtgärder du ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

För mer information

Therese Lundmark, enheten för samhällsskydd och beredskap, 010-223 42 24, therese.lundmark@lansstyrelsen.se

Kontakt