Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgången vänder sig endast till personer som har varit sjukskrivna eller föräldralediga och tillämpar en alternativ referensperiod för en tidigare sökomgång.

Sedan i november 2020 har enskilda näringsidkare kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har förlängt och gjort anpassningar av stödet vid ett flertal tillfällen.

När näringsidkaren söker stöd jämförs nettoomsättningen för den aktuella stödperioden med motsvarande månader under normalåret 2019, det vill säga innan pandemin hade brutit ut. Dessa månader kallas för referensperiod. Den som har fått föräldrapenning eller sjukpenning under mer än 25 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella referensperioden 2019 ska istället ange motsvarande månader under 2018 som referensperiod.

När omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes var kravet på att tillämpa alternativ referensperiod högre för personer som hade varit sjukskrivna eller föräldralediga. Detta har nu ändrats och därför öppnas en ny sökomgång för perioden augusti 2020-februari 2021. Den nya ansökningsomgången vänder sig alltså endast till denna specifika målgrupp.

Stödnivåerna är samma som i tidigare ansökningsomgång. Stödet kan sökas från den 1 december 2021 till och med den 15 januari 2022.

Länsstyrelserna har fortsatt i uppdrag att handlägga och besluta om stödet. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Sedan i november 2020 har det fattats beslut i cirka 34 000 ärenden.

Omsättningsstödet till näringsidkare

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping