Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelserna ett större tillsynsansvar. Vi kommer bland annat att ansvara för tillsyn av kommuner, regioner och vissa verksamhetsutövares säkerhetsskydd.

Förändringarna i säkerhetsskyddslagen innebär bland annat att

 • verksamhetsutövare är skyldiga att anmäla till tillsynsmyndigheten att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet
 • ansvaret ökar för säkerskyddschefer på kommuner, regioner och enskilda verksamhetsutövare
 • verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal vid fler tillfällen
 • verksamhetsutövare ska göra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar vid vissa säkerhetsskyddsavtal och överlåtelser.

Vilka kommer Länsstyrelsen ha tillsynsansvar över?

Det är länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Norrbotten som kommer att ansvara för tillsynen. De kommer ha ett geografiskt utpekat tillsynsområde och utföra tillsyn över

 • kommuner och regioner
 • enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som inte står under tillsyn av andra tillsynsmyndigheter
 • myndigheter som saknar utpekad tillsynsmyndighet och har sin placering inom länsstyrelsernas utpekade geografiska tillsynsområden.

Enskilda verksamhetsutövare som har verksamhet på flera ställen i landet ingår i det tillsynsområde där den juridiske personen har sin placeringsort.

– Säkerhetsskydd är ett viktigt område och vi tar vårt utökade tillsynsuppdrag på stort allvar, säger Moa Karlsson, tillsynsledare på Länsstyrelsen Stockholm. Vi har börjat göra en kartläggning av möjliga tillsynsobjekt och vill uppmana alla som har en säkerhetskänslig verksamhet och som faller inom vårt tillsynsområde att höra av sig till oss så snart som möjligt.

Geografiska tillsynsområden

 • Länsstyrelsen Norrbotten har tillsynsansvar för Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Norrbottens län.
 • Länsstyrelsen Stockholm har tillsynsansvar för Södermanland, Västmanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Örebro, Gotland samt Stockholms län.
 • Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsynsansvar för Halland, Östergötland, Jönköping samt Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen Skåne har tillsynsansvar för Kalmar, Blekinge, Kronoberg samt Skånes län.
Karta över Sverige med de geografiska tillsynsområdens markerade.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss