Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Verksamheter kan frivilligt vidta åtgärder för att minska smitta

Många av de restriktioner som begränsat verksamheter under pandemin togs bort den 29 september. Den som driver en verksamhet kan dock frivilligt vidta smittförebyggande åtgärder anpassade utifrån verksamhetens egna förutsättningar.


– Vi finns tillgängliga för att ge råd och stöd, säger Therese Lundmark, handläggare på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Förebyggande åtgärder kan motverka både spridningen av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

- Vi vill uppmuntra verksamhetsutövare att ta vara på sina erfarenheter kring vilka åtgärder som varit enkla att genomföra i den egna verksamheten och ha en plan för hur de snabbt kan återinföra åtgärder om ett försämrat smittläge skulle kräva det, säger Therese Lundmark.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att den tillfälliga covid-19-lagen följs, men utför i dagsläget inga tillsynsbesök utan fokuserar på att sprida information till verksamhetsutövare om smittförebyggande åtgärder.

- Verksamheter i vårt län har behövt vidta smittskyddsåtgärder under pandemin och vi har sett ett stort engagemang och en vilja att följa lagen, vilket är glädjande. Flera verksamheter uppger till exempel att de behåller både handsprit och skyltar om att hålla avstånd, säger Therese Lundmark.

Vill man, som verksamhetsutövare, få förslag på frivilliga smittförebyggande åtgärder verksamheten fortsättningsvis kan vidta kan man vända sig till Länsstyrelsen för rådgivning.

Förslag på frivilliga smittskyddsåtgärder på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget
Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

För mer information
Therese Lundmark, handläggare, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, 010- 223 42 24, therese.lundmark@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss