Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll utkik efter svarthuvad snigel!

Svarthuvad snigel. Texten "liten men glupsk".

Svarthuvad snigel. Foto: Från Naturvårdsverkets kampanj.

Under hösten har svarthuvad snigel hunnit växa till sig och kan, om du har otur, leta sig in i din trädgård. Håll utkik för att hindra arten från att sprida sig i Södermanland.

Svarthuvad snigel är en främmande art som hittades i Sverige hösten 2019. Då upptäcktes den i Västmanlands län, vilket Länsstyrelsen Västmanland skrev om i en artikel i oktober 2019.

Främmande snigelart upptäckt i Virsbo | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

Sedan dess har det validerats rapporter om snigeln på ett 30-tal platser, men mörkertalet är troligtvis stort. I dagsläget finns det begränsad kunskap om arten och den ligger inte heller på Europeiska unionens lista över invasiva främmande arter än. Men, den betraktas förmodligen som invasiv, vilket innebär att den sprider sig snabbt och kan vålla skada på den naturliga faunan och floran. Snigeln observeras dessutom ofta i ett stort antal på en mindre yta enligt en riskanalys som Naturvårdsverket tagit fram på uppdrag av Artportalen. Eftersom att arten är ett nytt inslag i Sverige är det viktigt att öka kunskapsläget för att kunna fastställa artens påverkan och inverkan.

Håll arten borta från Södermanland

Hittills har ingen validerad rapport kommit in om svarthuvad snigel i Södermanlands län. Däremot kan det vara en tidsfråga då vårt grannlän i söder upptäckt arten bland annat i Krokek som ligger nära den sörmländska gränsen. Det är inte bara i Östergötlands län som snigels rapporterats utan även i Örebro, Västmanland, Stockholm och Uppsala.

Hjälp oss att bekämpa den svarthuvade snigeln! | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

- Om vi är observanta har vi möjlighet att hindra snigeln från att leta sig in i Södermanland. Kan vi stoppa snigeln i ett tidigt invasionsskede kan vi hindra det från att bli ett problem i framtiden. Det är viktigt att vi hjälps åt för att öka kunskapsläget, säger Kajsa Stenemark, Projektledare Invasiva arter på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Baserat på de observationer som skett i andra län förekommer svarthuvad snigel exempelvis på ängar vid floddalar och i urbaniserade områden som trädgårdar och kyrkogårdar.

Vad kan du göra?

För att stoppa spridningen av arten kan du hjälpa till genom att hålla utkik. Upptäcker du en svarthuvad snigel - rapportera det till Artportalen via invasivaarter.nu. Om du har möjlighet bifoga gärna en bild.

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

När du har rapporterat arten kan du avliva dem med metoder som rekommenderas för spansk skogssnigel. För mer information om snigeln och snigelns utseende besök Naturvårdsverkets hemsida och SLUs Artdatabank.

Mer information:

Svarthuvad snigel (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Svarthuvad snigel - Naturvård från SLU Artdatabanken (artfakta.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss