Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Militärövning i Nyköpingsområdet

Residenset

Inom ramen för ett starkare totalförsvar genomför Försvarsmaktens Södermanlandsbataljon i samverkan med civila myndigheter en övning i Nyköpingsområdet den 22 till 25 september. Länsstyrelsen har den sammanhållande rollen av övningens civila delar.

Övningsscenariot bygger på att Sverige utsätts för påverkan från främmande makt i syfte att destabilisera samhällets ledningsfunktioner. Försvarsmakten har i övningen bland annat fått till uppgift att stödja samhället och stärka ledningsförmågan. Länsstyrelsen har under övningen en sammanhållande roll i kontakten med övriga i övningen ingående civila delar.

- Länsstyrelsen har en civil samverkansroll i kristider vilket även har blivit tydligt under pandemin. Tillsammans med Försvarsmakten övar vi samarbete mellan olika parter för att bättre kunna möta hot, säger landshövding Beatrice Ask.

Under övningen som påbörjas under onsdag kväll och pågår till lördag kväll kommer Södermanlandsbataljonen (ingående i Hemvärnet med cirka 400 soldater och ett 50-tal hjulfordon) att bevaka och skydda skyddsobjekt i Nyköpings centrala delar. Soldater kommer att patrullera och vara posterade i anslutning till nedan angivna byggnader/objekt.

Under onsdagskvällen och tidigt under torsdagen sker tilltransport av militära enheter.

Bevakningsuppgifter kommer att lösas under torsdagen till lördagen på följande platser; Länsstyrelsens lokaler, Residenset, Stadshuset, Region Södermanlands huvudkontor, Kommunikationsanläggningen på Ekensberg. Övningen sker i nära samverkan med berörda myndigheter.

Övningar kommer även att bedrivas i anslutning till Skavsta flygplats, I området runt Dammgruvan, på Räddningstjänstens övningsplats i Björshult samt i Skärgården (utanför Oxelösund).

Skottlossning med lösammunition kommer äga rum i anslutning till Dammgruvan (torsdag-lördag), Ekensberg-friluftsområde (torsdag-lördag), Björshult (under fredagen) samt i anslutning till Skavsta flygplats.

- Denna gång övar vi i stadsmiljö i syfte att träna våra hemvärnsförband och deras förmågor. Vi hoppas på allmänhetens intresse och förståelse för behovet av att öva i bebyggelse, säger chefen för Södermanlandsbataljonen Eric Holmberg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss