Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya ansökningsomgångar för Klimatklivet hösten 2021

Klimatklivet logga.

Har du en idé som kan minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, exempelvis företag, kommuner, ideella organisationer och stiftelser.

Vad kan man få stöd för?

Klimatklivet ger stöd till fysiska åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, förbättrad folkhälsa, ökad sysselsättning, och positiva effekter för miljömålen i länet.

Hur mycket stöd kan man få?

Som högst kan man få 70 procent, men stödet kan bli lägre beroende på vem som söker och/eller typ av åtgärd. För laddningspunkter ges maximalt 50 procent i stöd.

Exempel på åtgärder

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Sedan Klimatklivets start 2015 har totalt 123 åtgärder beviljats stöd från Klimatklivet i Södermanland.

-De vanligaste åtgärderna som får stöd i Södermanland är energikonverteringsåtgärder, det vill säga att byta ut fossil energi mot förnybar, och laddstationer. Båda är viktiga åtgärder, men för att snabba på omställningen krävs fler åtgärder inom en bredd av områden för att minska våra utsläpp av klimatgaser i länet.

Exempel

  • Ansluta till fjärrvärmenät
  • Ersätta oljepanna med bergvärme, pellets, flis eller halm
  • Ta tillvara restvärme
  • Laddstationer för elfordon på publika platser
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
  • Inköp av fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner
  • Ersätta dieseldriven bevattningspump med eldriven
  • Produktion av biokol

Hur ansöker man?

Höstens första ansökningsomgång pågår, och har öppet öppen till kl.17.00 den 9 september. Ansökan görs via Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns även all praktisk info.

Höstens andra omgång är öppen mellan 8–18 november 2021.

Mer information

Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Gustavsson, klimat- och energistrateg
maria.gustavsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2234207

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss