Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationell klimatrapport fastställer vikten av ett omfattande klimatarbete

En illustration av en stad på ett grönt moln som svävar i himlen med en sol som lyser.

Den 9 augusti publicerade FN:s klimatpanel, IPCC, en ny rapport om klimatet. I rapporten konstaterades det att det krävs kraftiga åtgärder för att nå 1,5-graders målet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, med den regionala Klimat- och energistrategin som utgångspunkt. Samtidigt finns det sätt för dig som privatperson att bidra.

IPCC:s rapport är den första i klimatpanelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Rapporten innehåller en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. På SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.* finns länk till rapporten och en sammanfattning av huvudbudskapen på svenska.

Fortfarande möjligt att stabilisera klimatet

I rapporten konstateras bland annat att den senaste tidens omfattning på förändringar i klimatsystemet saknar motstycke många århundraden till många årtusenden tillbaka i tiden. Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väder- och klimatextremer i alla områden jorden runt. Sambandet mellan observerade förändringar i extremer som exempelvis värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner har stärkts sedan IPCC:s föregående kunskapsutvärdering (AR5). I rapporten konstateras att målet om maximalt 1,5-graders uppvärmning kan passeras redan om 20 år, men hur utvecklingen blir beror på de åtgärder som vidtas. Det finns fortfarande möjlighet att stabilisera klimatet, men för det krävs kraftiga, snabba och varaktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Länsstyrelsens samordnande arbete för klimatet

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Arbetet utgår från den regionala Klimat- och energistrategin. Den visar inom vilka områden insatser behövs, och hur vi kan jobba. Länsstyrelsen samverkar med en bredd av aktörer, bland annat inom det regionala Miljö- och klimatrådet. Läs mer om Länsstyrelsens arbete och den regionala strategin: Energi och klimat | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se). Länk till annan webbplats.

Utöver det finns det saker som man som privatperson tänka på för att bidra till minskad klimatpåverkan. En bra minnesregel är att tänka utifrån ”fem B”.

– Man brukar prata om bilen, biffen och bostaden där det alltså handlar om resor, livsmedel och boende, säger Maria Gustavsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen. På senare år har man även lagt till börsen och butiken för att få med även hur man sparar och investerar sina pengar, samt hur man handlar och konsumerar. Som exempel kan man resa kollektivt eller cykla, äta mer grönt och välja närproducerat kött. När man pratar om bostaden kan det exempelvis handla om att värma upp sitt hus med förnybar energi, och att använda den energi man köper effektivt. När det gäller konsumtion kan man försöka handla mer second hand och återbruka, inte bara kläder, utan få till en cirkularitet även när det gäller prylar.

Testa hur mycket du kan bidra

Vill du testa och se hur mycket du kan göra i din vardag? Vill du göra det tillsammans med andra? Nu finns möjlighet att vara med i projektet Minimeringsmästarna Länk till annan webbplats.. Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen! Cirka 60 kommuner i hela Sverige deltar, varav sex kommuner i Södermanland (Nyköping, Oxelösund, Trosa, Flen, Katrineholm, Vingåker). Länsstyrelsen Södermanland är projektägare samt medfinansiär för Minimeringsmästarna i Södermanland.

Gå in och anmäl dig nu! Länk till annan webbplats.

*SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC (focal point), och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten.

Kontakt

Maria Gustavsson,

Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Södermanland.

010-223 42 07, 073-558 41 22

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss