Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse om slutliga villkor för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Södermanlands län har mottagit en prövotidsutredning, ett ärende vilket den som vill kan yttra sig i. Det ska man göra skriftligt senaste den 31 juli.

Vattenfall AB, Värme Norden Nyköping har till Länsstyrelsen inkommit med prövotidsutredning gällande förslag till åtgärder och slutgiltiga villkor angående verksamhetens hantering av dag-och lakvatten från bränslelager på fastigheten Värmeverket 2 i Nyköping. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stora torget 13 i Nyköping. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping, senast 2021-07-31. Ange diarie-nummer 555-3920-2015.

Kontakt