Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt underskott på bostäder i länet

Ett lägenhetskomplex i länet. Bild från bostadsrapport från 2021.

Foto: Bengt Nordström

Södermanlands samtliga nio kommuner gör för sjätte året i rad bedömningen att det är underskott på bostäder i kommunerna som helhet. Länet har under det senaste året haft hög bostadsproduktion men det finns sedan flera år ett ackumulerat behov av bostäder som fortfarande kvarstår, enligt Länsstyrelsens nya rapport om läget på bostadsmarknaden.

Under 2020 ökade befolkningen i Södermanland med 1 861 invånare. Samtidigt färdigställdes 1 923 nya bostäder. Så många nya bostäder har inte färdigställts på ett år i länet sedan 1981.

Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år finns det grupper på bostadsmarknaden som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller såväl unga, studenter, nyanlända som äldre och personer med funktionsnedsättning.

– Sedan flera år är den stora bostadssociala utmaningen att motverka segregation och få ett bostadsutbud som motsvarar efterfrågan, säger landshövding Beatrice Ask.

De primära hindren för bostadsbyggande är enligt länets kommuner nu höga produktionskostnader, konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken, brist på detaljplan på attraktiv mark samt överklaganden av detaljplaner.

– Alla människor har olika behov och betalningsförmåga. Flera hushåll i länet är trångbodda och har ansträngd boendeekonomi. Många blir heller inte godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det här är en stor utmaning för alla aktörer, säger enhetschef Victor Zakrisson.

Rapporten ”Bostadsmarknaden i Södermanlands län” är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Läs hela rapporten: Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2021 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss