Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Granskogens marksvampar hotas av granbarkborren

Den fridlysta bombmurklan är hotad av granbarkborrens framfart.

Länsstyrelsen har i en ny studie undersökt den hotade bombmurklan för att se om den hotas av granbarkborrarnas framfart i Södermanland. Resultatet visar tydligt att bombmurklan försvinner i angripna granskogar och det är därför troligt att det historiska samarbetet mellan granarnas rötter och skogens marksvampar nu hotas mer generellt.

Granbarkborren är en liten skalbagge som drabbat Södermanland särskilt hårt och med en stor skogsdöd som följd. De tre senaste åren har mängden angripna granskogar varit ovanligt stor. Granbarkborrarna utgör därmed ett nytt hot mot granskogarnas marksvampar.

I en studie som Länsstyrelsen initierade kring bombmurklans nuvarande situation blev resultaten nedslående.

- Inte en levande bombmurkla hittades på tidigare topplokaler för bombmurklor, säger Stefan Silfverblad, projektledare för åtgärdsprogram för hotade arter i Södermanland. Allt tyder på att bombmurklan livnär sig på granarnas mykorrhiza (underjordiska svamptrådar). Därför försvinner de helt när granarna dör.

Bombmurklan är en hotad art både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Den är fridlyst i Sverige och får därför inte plockas. En stor del av rapporterade fynd av bombmurklor är knutna till just Södermanland och Uppland.

Svampen klarar sig bra i de äldre skogar som inte drabbas av granbarkborre men de tre senaste årens omfattande angrepp berör en stor del andel av dessa skogar och många av lokalerna har råkat ut för angrepp.

Eftersom gruppen av svampar som samarbetar med träd på detta sätt är stor är det troligt att problemet med barkborreangripna granskogar är omfattande, även i skyddade områden. Här avbryts ett flerhundraårigt samarbete mellan de gamla träden och mer eller mindre sällsynta marksvampar. Visserligen ersätts granskogarna av andra naturvärden, men förändringen tar tid. Att bygga upp en mer komplett artmångfald av marksvampar kan ta fler hundra år.

- Vårt hopp är att bombmurklan trots allt ska kunna överleva i skogar som undgått angrepp eller på yngre träd som inte angrips lika lätt av granbarkborrarna, säger Stefan Silfverblad.

Läs hela rapporten: Hotas bombmurklan av granbarkborren?

Kontakt:
Stefan Silfverblad, projektledare för åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen i Södermanlands län, telefon: 010-223-44-47, e-post: stefan.silfverblad@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss